February 25, 2024

Year: 2023

जम्मू-कश्मीरस्य राजौरीमण्डलस्य थानमण्डीक्षेत्रे आतङ्कवादिनः सेनायाने आक्रमणं कृतवन्तः, यस्मिन् चत्वारः सैनिकाः शहीदाः अभवन्, अन्ये त्रयः घातिताः च अभवन्।...
नवदेहली । १३ दिसम्बर् दिनाङ्के संसदस्य सुरक्षाभङ्गस्य अन्वेषणं कुर्वन् देहलीपुलिसस्य विशेषप्रकोष्ठेन सर्वेषां षट् आरोपिणां तेषां परिवारजनानां च...
नवदेहली। संसदस्य शिशिरसत्रं प्रचलति। इदानीं सोमवासरे लोकसभा-राज्यसभायोः कुलम् ७८ सांसदाः निलम्बिताः अभवन् । राज्यसभायाः ४५ सांसदाः, लोकसभायाः...
नवदेहली। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदी विकसितभारतस्य संकल्पे भारतस्य नगरानां महत्त्वपूर्णां भूमिकां रेखांकयित्वा अद्य सर्वकारः देशस्य टीयर-२ तथा टीयर-३ नगरानां...
स्वामीदर्शनानन्दगुरुकुलमहाविद्यालयस्य ज्वालापुरस्य दलेन ४०-४ श्रृंखलायां विजयः प्राप्तः। 800 मीटर् धावने नरेन्द्रडुडरियाल: वरिष्ठवर्गे देवांश: कनिष्ठवर्गे प्रथम:। वार्ताहर:-कुलदीपमैन्दोला। हरिद्वारं।...
नवदेहली । कोरोना-वायरसस्य नूतनं रूपं देशे आगतं अस्ति । केरलराज्‍ये कोविड सबवेरियंट जेएन1 इत्यस्य प्रथमः प्रकरणः प्रकाशितः...
कालिदासस्य ग्रन्थेषु अस्ति आधुनिकसमस्यानां समाधानं तस्य साहित्ये उल्लिखितानां जीवनस्य मूल्यानां विषये अभवत् संस्कृतव्याख्यानम् वार्ताहर:-कुलदीपमैन्दोला। नैनीताल। महाकवि कालिदास...
दियाकुमारी इत्यनेन सह बैरवः उपसीएम पदस्य शपथं गृहीतवान् जयपुरम् । राजस्थानस्य जयपुरस्य संगनेरविधानसभाक्षेत्रस्य प्रथमवारं विधायकः अभवत् भजनलालशर्मा...
उत्तराखण्डभाषासंस्थानदेहरादूनेन कृत: सम्मानितकार्यक्रम: ४३ वर्षे डॉ. पीताम्बरदत्तः हिन्दीसाहित्यस्य अभ्यासं सम्पन्नवान् *औपनिवेशिककाले आङ्ग्लशासनकाले हिन्दीशोधप्रबन्धं आङ्ग्लभाषायां लिखितव्यम् आसीत्, परन्तु...
भोपाल: । बुधवासरे उज्जैन दक्षिणस्य विधायकः मोहन यादवः मध्यप्रदेशस्य नूतनमुख्यमन्त्रीरूपेण शपथं कृतवान्। अस्मिन् काले प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मध्यप्रदेशस्य...