November 28, 2022

आर्थिकवार्ता

अद्य सप्ताहस्य प्रथमः व्यापारदिवसः विपणि (शेयरबजारे) पतनेन आरब्धः अस्ति। गतसप्ताहस्य अन्तिमव्यापारसत्रे सेन्सेक्स-निफ्टी योः अभिलेख उच्चतमं स्तरं प्राप्तम्,...
अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषेन (आईएमएफ) सह विदेशीयमुद्रासम्पत्तौ, सुवर्णस्य, विशेषाङ्कनअधिकारस्य भण्डारस्य च वृद्धेः कारणात् १८ नवम्बर् दिनाङ्के समाप्तसप्ताहे देशस्य विदेशीयविनिमयभण्डारः २.५४...
अधुना श्रीलङ्कादेशः सुवर्णतस्कराणां विरुद्धं कठोरकार्याणि करिष्यति। विमानयात्रिकरूपेण विमानं आरुह्य सुवर्णस्य तस्करीं बृहत्प्रमाणेन क्रियते इति व्याख्यातव्यम्। एतत् दृष्ट्वा...
आगामिसप्ताहे शेयरविपणि निवेशकानां पुनः अर्जनस्य प्रचण्डः अवसरः प्राप्यते। आगामिसप्ताहे सदस्यतायाः कृते एकसहस्रकोटिरूप्यकाणां अधिकमूल्यानां आईपीओ-पत्राणि उद्घाटयितुं गच्छन्ति। धर्मज...
केन्द्रशासितक्षेत्रस्य लद्दाखस्य पार्षदाः अधुना प्रतिमासं ६०,००० रुप्यकाणां भत्तां प्राप्नुयुः, येन तेषां कुलवेतनं प्रतिमासं १.२० लक्षरूप्यकाणि भविष्यति। शनिवासरे...
पेटीएम इत्यस्य भागानां पतनेन कम्पनीयाः कृते अन्यत् दुर्वार्ता आगता अस्ति। पेटीएम पेमेंट्स् सर्विसेज लिमिटेड् इत्यनेन पेमेण्ट् एग्रीगेटर्...
यदि भवान् म्युचुअल् फण्ड् व्यापारे अस्ति तर्हि एषा भवतः कृते महती वार्ता अस्ति। अन्तःस्थव्यापारस्य निवारणाय सेबी-संस्थायाः अन्तःस्थव्यापारस्य...
अद्यत्वे उपभोक्तृपदार्थानाम् विपण्यां हलचलं वर्तते। पैकेज्ड् जलकम्पनी बिस्लेरी इन्टरनेशनल् विक्रयणार्थं स्थापिता अस्ति, सा क्रेतारं अन्विष्यति। टाटा कंज्यूमर...
चीनस्य बृहत्तमस्य फॉक्सकोन् कारखानस्य श्रमिकाः Covid लॉकडाउनेन स्थापितानां कठोरप्रतिबन्धानां कारणात् धूमपानं कुर्वन्ति। वेतनादिसुविधानां विषये कर्मचारीः हिंसकरूपेण विरोधं...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.