January 28, 2023

मनोरञ्जनम्

बालिवुडस्य मधुरदम्पती कट्रीना कैफ, विक्की कौशल च अद्यैव विवाहस्य प्रथमा वार्षिकोत्सवम् आचरितवन्तौ। दम्पत्योः विवाहस्य छायाचित्रम् अपि सामाजिकमाध्यमेषु...
पाकिस्तानदेशः एतादृशः देशः, यः भारतस्य हिन्दुनां च विरुद्धं द्वेषं प्रसारयितुं सर्वदा कार्यं करोति। पाकिस्ताने हिन्दुनां सिक्खानां च...
जान्हवी कपूरः अद्यकाले मालदीवदेशे अवकाशं यापयति। अभिनेत्री स्वस्य सामाजिकमाध्यमखाते कानिचन चित्राणि साझां कृतवती, यस्मिन् सा चन्द्रप्रकाशस्य आनन्दं...
द कश्मीर फाइल्स् इत्यस्य निदेशकः विवेकः अग्निहोत्री इत्यनेन २०१८ तमस्य वर्षस्य आरोपानाम् कृते दिल्ली उच्चन्यायालये ६ दिसम्बर्...
हंसिका मोतवानी, सोहेल कथुरिया च अन्ततः पतिपत्नीरूपेण विवाहं कृतवन्तौ। दम्पत्योः विवाहः ४ दिसम्बर् दिनाङ्के जयपुरस्य ४५० वर्षीयस्य...
भीमाकोरेगांवहिंसाप्रकरणे अभियुक्तस्य कार्यकर्ता गौतमनवलाखा इत्यस्य जमानतप्रदानस्य तत्कालीनन्यायाधीशस्य एस मुरलीधरस्य विरुद्धं पूर्वाग्रहस्य आरोपं कृत्वा चलच्चित्रनिर्देशकः विवेकः अग्निहोत्रीः देहली...
निर्देशकस्य वेत्रीमारणस्य निर्देशने क्रियमाणस्य ‘विदुथलै’ चलच्चित्रस्य शूटिंग् चेन्नै नगरस्य वण्डलूर् नगरे प्रचलति स्म। अस्मिन् समये स्टन्ट् क्रीडकः...
-जगदीश डाभी मुम्बई । राष्ट्रियपुरस्कारविजेता-अभिनेता-धनुषस्य तथा टॉलीवुडनिर्देशकस्य शेखरकम्मुला इत्यस्य च शीघ्रमेव त्रिभाषिकं चलच्चित्रं निर्मातुं गच्छतः। अद्यापि चलच्चित्रस्य...
‘सीआईडी’ इत्यस्मिन् चलच्चित्रे इन्स्पेक्टर् दया इत्यस्य भूमिकां निर्वहन् अभिनेता दयानन्द शेट्टी कतिपयदिनानि पूर्वं केशप्रत्यारोपणं कृतवान् । तस्य...
प्रकाशयति अपूर्वाग्निहोत्री शिल्पा सकलनी च मातापितरौ अभवताम् विवाहस्य १८ वर्षाणां अनन्तरं दम्पत्योः पुत्री प्राप्ता अपूर्वा शिल्पा च...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.