November 28, 2022

विशेषवार्ता

प्रकाशयति विद्युत् विभागः पंजाबदेशस्य सर्वकारीयकार्यालयेषु प्रीपेड मीटर् स्थापयिष्यति सर्वकारीयविभागेषु बकाया २००० कोटिभ्यः अधिकानि विधेयकानि पञ्जाबस्य सर्वकारीयविभागैः समये...
महाराष्ट्रस्य चन्द्रपुरमण्डले रेलस्थानकस्य पादओवरसेतुस्य भागः पतित्वा जनाः रेलमार्गे पतिताः इति कारणेन ४८ वर्षीयः शिक्षकः मृतः, अन्ये १२...
प्रकाशयति महाराष्ट्रस्य नाशिक्नगरे लवजिहाद्विरुद्धं बहुसंख्याकाः जनाः प्रदर्शनं कृतवन्तः । एते विरोधाः स्थूलाःहिंदू समाज पक्षतःआयोजितः आसीत् श्रद्धा वाकरस्य...
भारतीयसेनायाः आस्ट्रेलियासेनायाः च दलयोः मध्ये द्विपक्षीयसैन्यप्रशिक्षणस्य अभ्यासः राजस्थानस्य महाजनफील्ड् फायरिंग् रेन्ज् इत्यत्र सोमवासरात् आरभ्यते। आस्ट्रेलिया सेनायाः एकः...
सम्पूर्णं भारतं पूर्वोत्तरस्य भाषां, संस्कृतिं, भोजनं, वेषभूषां च स्वस्य धरोहरं मन्यते तथा च केन्द्रसर्वकारः अस्य क्षेत्रस्य तादात्म्यस्य...
नव देहली। किं भवन्तः शत्रुसम्पत्त्याः विषये अवगताः सन्ति किं भवतः गृहे वा समीपस्थे वा शत्रुसम्पत्तयः सन्ति वा...
पश्चिमबङ्गविधानसभायां विपक्षस्य नेता शुभेन्दु अधिकारी शनिवासरे मुख्यमन्त्री ममताबेनर्जी इत्यस्मै राज्ये नागरिकतासंशोधनकानूनस्य (सीएए) कार्यान्वयनं स्थगयितुं चुनौतीं दत्तवती। उत्तर...
जम्मू-कश्मीरस्य कुलगाम सुरक्षाबलेन द्वौ आईईडी विमानौ प्राप्ते निष्क्रियौ कृतौ। दक्षिणकश्मीरस्य कुलगाममण्डलस्य फ्रिसलक्षेत्रात् तात्कालिकविस्फोटकयन्त्राणि बरामदितानि, तदनन्तरं एकः प्रमुखः...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.