October 4, 2023

पीएम मोदी बोले

-पीएम मोदी उक्तवान्, युवानां कृते सर्वकारीयकार्यं प्रदातुं सर्वकारः ‘मिशनमोड्’ इत्यत्र कार्यं कुर्वन् अस्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मंगलवासरे रोजगारमेला...