भारत

कर्णवती । गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्रपटेलः रविवासरे कर्णवती (अहमदाबाद) नगरे रथयात्रायाः मार्गे स्वर्णं झाडयितुं ‘पहिन्द’ संस्कारं कृत्वा भगवान्...
प्रह्लाद सबनानि भवान् अवश्यमेव अवगतः यत् यदा केन्द्रसर्वकारः भारते मालसेवाकरं कार्यान्वितुं प्रयतमानोऽभवत् तदा देशे अस्य नूतनकरस्य कार्यान्वयनस्य...
नवदहली । असमस्य मुख्यमन्त्री हिमन्तविश्वसरमा पूर्व देहली लोकसभासीटतः भाजपाप्रत्याशी हर्षमल्होत्रायाः समर्थने निर्वाचनसभां सम्बोधयन् उक्तवान् यत् यदि लोकसभानिर्वाचने...