September 30, 2023

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

गुजरातविधानसभानिर्वाचनस्य निर्वाचनप्रचारः पूर्णतया प्रचलति। गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्रपटेलः अहमदाबादघटलोधिया निर्वाचनक्षेत्रात् केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहस्य उपस्थितौ नामनिर्देशं दाखिलवान्। ततः पूर्वं केन्द्रीयगृहमन्त्री...