September 27, 2023

शिखर सम्मलेन

इन्डोनेशिया देशस्य बालीनगरे आयोजिते जी-२० शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विश्वस्य सर्वेभ्यः देशेभ्यः नेतारं मिलति। पीएम...