2 people burnt in explosion at firecracker factory

चेन्नै। तमिलनाडुराज्यस्य विरुधुनगरमण्डलस्य शिवकासीनगरे मंगलवासरे एकः बृहत् दुर्घटना अभवत्। अत्र पटाखानिर्माणकारखाने महत् विस्फोटः अभवत्, तस्य कारणेन द्वौ...