September 30, 2023

300 injured

इन्डोनेशियादेशस्य राजधानी जकार्तानगरे सोमवासरे ५.६ तीव्रतायां भूकम्पः अभवत्। मौसमविज्ञान-भूभौतिकशास्त्र-संस्थायाः कथनमस्ति यत् पश्चिमजावा-देशस्य सिआन्जुर्-नगरे १० कि.मी.(६.२१ माइल) गभीरतायां...