September 30, 2023

500 GW

नव देहली। २०३० तमवर्षपर्यन्तं ५०० जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जाक्षमतां प्राप्तुं भारतस्य लक्ष्यं प्रायः ३०० अरब डॉलरस्य निवेशस्य आवश्यकता...