aggressive offensive Gaza

गाजा:। इजरायलसेनायाः आक्रामकाः आक्रमणाः प्यालेस्टाइनस्य गाजा:-राफाहनगरेषु: निरन्तरं प्रचलन्ति । इदानीं: इस्लामिक: प्रतिरोध-आन्दोलनस्य अर्थात् हमाससङ्घस्य: सशस्त्र-एककेन अल-कसाम: ब्रिगेड्संस्थायाः...