September 23, 2023

air pollution delhi

देशस्य राजधानी दिल्ली, एनसीआर क्षेत्रे च वायुगुणवत्ता पुनः तीव्रवर्गं प्राप्तवती अस्ति। मीडिया-सञ्चारमाध्यमानां अनुसारं दिल्ली-नगरस्य वायुगुणवत्तासूचकाङ्कःएक्‍यूआई ५०० पारितः...