February 24, 2024

AIUDF के अध्यक्ष

अखिलभारतीयसंयुक्त लोकतान्त्रिकमोर्चा अध्यक्षः बदरुद्दीन अजमलः हिन्दुनां विषये विवादास्पदं वक्तव्यं दत्तवान्। बदरुद्दीनस्य एतस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं देशे सर्वत्र हिन्दुसङ्गठनानि...