September 23, 2023

article370

-भविष्यति च’ इति UNHRC मध्ये पाकिस्तानस्य कृते भारतस्य उपयुक्तं उत्तरम्। भारतेन पुनः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवअधिकारपरिषदे (UNHR) पाकिस्तानं स्तब्धं...