October 4, 2023

At the age of 13

१३ वर्षे पीयूषजयसवालः ‘वेग रहस्या’ विषये शोधकार्यं कृत्वा वाशिङ्गटननगरस्य विश्वस्य शीर्षस्थस्य शोधकेन्द्रस्य वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान इत्यस्य...