September 23, 2023

away

पाकिस्तानस्य शत्रुतापूर्णनीतीनां कारणेन PoK इत्यस्य गिल्गिट् बाल्टिस्टन् क्षेत्रे तालिबान् इत्यस्य प्रभावः वर्धमानः अस्ति । अत्रत्याः डेमरमण्डले एकः...