January 28, 2023

BJP leader

प्रकाशयति भाजपानेत्री रूबी आसिफ खान इत्यनेन एतत् वक्तव्यं दत्तम् रुबी आसिफ खान इत्यनेन पूर्वं गणेशपूजा, नवरात्रं च...
नव देहली। गलवान् उपत्यकायां चीनदेशेन सह संघर्षे बहवः भारतीयसैनिकाः स्वप्राणान् त्यक्तवन्तः आसन् । अधुना अस्मिन् विषये बालिवुड्...
त्रिपुरास्य पूर्वराज्यपालः आसीत् बङ्गालस्य भाजपानेता तथागतरायः सोमवासरे अवदत् यत् सः दलस्य प्रवक्तारं नूपुरशर्मा इत्यस्मै कृतं “व्यवहारं” दृष्ट्वा...
हैदराबाद: । एआईएम-प्रमुखः असदुद्दीन ओवैसी भाजपा-पक्षस्य लक्ष्ये अस्ति, यः कथिततया वाराणसी-नगरस्य ज्ञानवापी-मस्जिद-सङ्कुलस्य सर्वेक्षणे प्राप्तं शिवलिंगं फव्वारारूपेण अवदत्।...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.