October 4, 2023

BJP people had

विधानसभानिर्वाचनं २०२२ : आम आदमीपक्षस्य गुजरातराज्यस्य अध्यक्षः गोपाल इटली विधानसभानिर्वाचनार्थं स्वपक्षस्य कृते पूर्णरूपेण प्रचारं कुर्वन् अस्ति। गोपाल...