October 4, 2023

Boris Johnson- Rishi Sunak

नव देहली। ब्रिटेनस्य पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस् जॉन्सन् शनिवासरे अवदत् यत् भारतीयमूलस्य ब्रिटिशप्रधानमन्त्री ऋषिसुनकस्य नेतृत्वे भारत-यूके-सम्बन्धः अपूर्वरूपेण वर्धते एव।...