by $2.92 billion to $652.89 billion

मुम्बई। जूनमासस्य २८ दिनाङ्के समाप्तसप्ताहे देशस्य विदेशीयविनिमयसञ्चयः १.७१ अरब डॉलरं न्यूनीकृत्य ६५१.९९ अरब डॉलरं यावत् अभवत्। भारतस्य...