September 30, 2023

Cambodia

उपाध्यक्ष:जगदीपधनखरः शुक्रवासरे कम्बोडियादेशस्य त्रिदिवसीययात्रायै प्रस्थितवान्, यत्र सः आसियान-भारत-शिखरसम्मेलने पूर्व-एशिया-शिखरसम्मेलने च भागं गृह्णीयात्। कम्बोडियादेशः दक्षिणपूर्व एशियाईराष्ट्रसङ्घस्य (ASEAN) वर्तमानस्य...