September 30, 2023

causing panic

उत्तराखण्डस्य गढ़वालप्रदेशस्य अनेकेषु भागेषु रविवासरे प्रातःकाले भूकम्पः अनुभूतः, येन आतङ्कः उत्पन्नः, जनाः स्वगृहात् बहिः आगताः। राष्ट्रियभूकम्पविज्ञानकेन्द्रात् प्राप्तसूचनानुसारं...