September 30, 2023

climate summit

संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवः एण्टोनियो गुटेरेस् मिस्रदेशस्य शर्मएल-शेखनगरे प्रचलति २७ तमे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य जलवायुशिखरसम्मेलने चेतावनीम् अददात् यत् पृथिव्याः उद्धाराय एषः...