October 4, 2023

Close monitoring

भारतेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घं ज्ञापितं यत् अफगानिस्तानस्य सुरक्षास्थितेः निकटतया निरीक्षणं कुर्वन् अस्ति यतः युद्धग्रस्तदेशे शान्तिस्थिरतायाः च प्रत्यक्षसम्बन्धः अस्ति। अफगानिस्तानविषये...