September 27, 2023

condition

अद्यापि शिकाराः भवन्ति एकस्याः प्रतिवेदनस्य अनुसारं २०१९ जनवरीतः २०२२ तमस्य वर्षस्य अक्टोबर्मासपर्यन्तं पाकिस्ताने कुलम् १०० प्रकरणाः ज्ञाताः...
पेरुदेशे विमानदुर्घटना दृष्टा अस्ति। राजधानी लीमानगरे शुक्रवासरे धावनमार्गे अग्निशामकदलस्य टैंकरेन सह टकरावं जातम्। विमानस्य टकरावात् तत्क्षणमेव अग्निः...
ज्योतिषशास्त्रे कुण्डलीद्वारा भिन्न-भिन्न-काल-विषये भविष्यवाणयः क्रियन्ते । दैनिक कुण्डली (Dainik Rashifal) दिनस्य भविष्यस्य विषये कथयति, यत् ग्रहनक्षत्राणां गतिना...