October 4, 2023

cost of Rs 20 crore

भोपाले २० कोटिरूप्यकाणां व्ययेन निर्मितः बृहत्तमः सौरसंस्थानः, विद्युत्क्षेत्रे स्वावलम्बी भविष्यति भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स् लिमिटेड् मैनेजमेण्ट् सुभाषनगरे स्थिते...