September 24, 2023

created a ruckus

बीसीसीआई वरिष्ठचयनसमितेः अध्यक्षः चेतनशर्मा स्वपदात् निष्कासितः अस्ति। टी-२० विश्वकप-क्रीडायां भारतीयदलस्य असफलतायाः समयात् आरभ्य चेतनशर्मस्य उपरि खड्गः लम्बमानः आसीत्...