October 4, 2023

daily Maha Aarti

शिण्डे-सर्वकारेण महाराष्ट्रे महती घोषणा कृता अस्ति। अधुना बनारसस्य रेखायां हरिद्वारस्य नाशिकस्य अपि गोदावरीनद्याः तटे प्रतिदिनं शिण्डे-सर्वकारेण महाराष्ट्रे...