September 30, 2023

effect

श्रीलङ्का-क्रिकेट्-क्रीडायाः कार्यकारिणी-समित्या दनुष्का-गुणथिला-इत्येतत् तत्कालं प्रभावेण सर्वेषु प्रकारेषु क्रिकेट्-क्रीडायाः निलम्बनं कर्तुं निर्णयः कृतः अस्ति । श्रीलङ्का-क्रिकेट्-क्रीडायाः कार्यकारिणी-समित्या दनुष्का-गुणथिला-इत्येतत्...