Eknath Shinde makes clear

मुम्बई। मुम्बई वर्ली-क्षेत्रे बीएमडब्ल्यू-दुर्घटनायाः अनन्तरं मुख्यमन्त्री एकनाथशिण्डे एक्शन्-मोड्-मध्ये अस्ति । सः हिट् एण्ड् रन प्रकरणे कठोरकार्याणां आश्वासनं...