election public meeting

एतावः । उत्तरप्रदेशस्य इटावानगरे निर्वाचनसभायां भाजपास्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्रमोदी विपक्षदलानां नेपोटिज्मस्य विषये प्रबलं खननं कृतवान्। सः...