October 4, 2023

embezzlement

मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः सरकारीकार्यालयेषु भ्रष्टाचारं, कार्ये शिथिलतां च अतीव गम्भीरः अस्ति। भ्रष्टाचारप्रकरणेषु अनेकानाम् IAS, IPS अधिकारिणां विरुद्धं...