September 27, 2023

expected

तप्ततापस्य मध्यं मौसमविभागेन राहतस्य वार्ता दत्ता। दक्षिण पश्चिममानसूनः आगामिषु ३ दिवसेषु बङ्गस्य दक्षिणखाते, अण्डमानसागरस्य, अण्डमान-निकोबारद्वीपस्य च केषुचित्...
अपेक्षा अस्ति,एतां सम्पूर्णां योजनां ज्ञातव्यम् एयर इण्डिया अरब अरब रूप्यकाणां मूल्यस्य प्रायः ५०० जेट् विमानानां विशाल आदेशं...
नव देहली। केन्द्रस्य मोदीसर्वकारः आगामिवर्षे विश्वस्य दीर्घतमं नदीयात्राम् आरभते। गतिशीलयोजनायाः अन्तर्गतं सर्वकारः वाराणसीतः गङ्गा-ब्रह्मपुत्र-नद्यः मार्गेण बाङ्गलादेशमार्गेण ४०००...