September 27, 2023

fatal

अद्य विश्वनिमोनिया दिवसः अस्ति। २००९ तमे वर्षात् प्रतिवर्षं नवम्बर्-मासस्य १२ दिनाङ्के अस्य उत्सवः आचर्यते । बालनिमोनियाविरुद्धं वैश्विकगठबन्धनेन...