September 30, 2023

from LUH

भारतीयतटरक्षकप्रमुखः वी.एस.पथानिया कर्नाटकस्य बेङ्गलूरुनगरे स्वदेशीयेन लाइट् यूटिलिटी हेलिकॉप्टरेण प्रथमं विमानं कृतवान्। तस्य विमानयानं ४५ निमेषाः आसीत् ।...