September 23, 2023

G20 summit

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी १७ तमे जी-२० शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं इन्डोनेशियादेशस्य बालीनगरे अस्ति। बुधवासरे (नवम्बर् १६ दिनाङ्के) जी-२० शिखरसम्मेलनस्य...
इन्डोनेशिया देशस्य बालीनगरे आयोजिते जी-२० शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विश्वस्य सर्वेभ्यः देशेभ्यः नेतारं मिलति। पीएम...
इन्डोनेशियाआयोजिते जी-२० शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बालीनगरं प्राप्तवान्। यत्र पीएम मोदी अनेकदेशानां राष्ट्रपतिभिः सह मिलति। एतेन...
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य इन्डोनेशियादेशे जी-२० शिखरसम्मेलने (G20 Summit Indonesia) विश्वनेतृभिः सह द्विपक्षीयवार्तायाः श्रृङ्खलां करिष्यति, भारतस्य जी-२०-प्राथमिकतानां विकासं...