September 23, 2023

G20

एतेषां विषयेषु चर्चा भविष्यति  लोकतन्त्रे शासने च युवानां शक्तिं प्रकाशयितुं प्रयत्नरूपेण २२ फेब्रुवरी २०२३ विचारविमर्शकार्यशाला आयोजिता भविष्यति।...
इन्डोनेशिया देशस्य बालीनगरे आयोजिते जी-२० शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विश्वस्य सर्वेभ्यः देशेभ्यः नेतारं मिलति। पीएम...