October 4, 2023

Has Been Consistently

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रविवासरे स्वस्य गृहराज्ये गुजरातस्य प्रथमनिर्वाचनसभां सम्बोधितवान् यत्र आगामिमासे विधानसभानिर्वाचनं भविष्यति। २००१ तः २०१४ पर्यन्तं गुजरातस्य...