September 27, 2023

Himachal BJP manifesto

भाजपा अध्यक्षः जेपी नड्डा रविवासरे हिमाचलप्रदेशविधानसभानिर्वाचनार्थं दलस्य घोषणापत्रं प्रकाशितवान्। घोषणापत्रस्य निर्माणार्थं सामान्यजनानाम् सुझावः ग्रहीतुं दलेन समितिः निर्मितवती...