October 4, 2023

inaugurated

पीएम मोदी अद्य महाराष्ट्रे ७५,००० कोटिरूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। ततः सः गोवानगरे मोपा अन्तर्राष्ट्रीयविमानस्थानकस्य उद्घाटनं...
वार्ताहर: – जगदीश डाभी उत्तर प्रदेश । केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सञ्चाल्यमानासु योजनासु विशिष्टा योजना इयम् अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षण योजना। अस्या: योजनाया:...