October 4, 2023

Kamal Nath

भोपाल: । मध्यप्रदेशकाङ्ग्रेसस्य अध्यक्षः पूर्वसीएम कमलनाथः धारमण्डलस्य बदनावरनगरे विधानसभानिर्वाचनस्य विषये बृहद्घोषणाम् अकरोत्। कमलनाथः अवदत् यत् यदि निर्वाचने...
मध्यप्रदेशकाङ्ग्रेसस्य अध्यक्षस्य कमलनाथस्य मीडियासमन्वयकः नरेन्द्रसलूजा मुख्यमन्त्री शिवराजसिंहचौहानस्य उपस्थितौ भाजपायां सम्मिलितः। प्रत्यक्षतया कमलनाथस्य उपरि आरोपं कुर्वन् सः अवदत्...