leave for Kashmir

जम्मू । अमरनाथयात्रायाः प्रथमः तीर्थयात्रिकाणां समूहः शुक्रवासरे जम्मूनगरस्य भगवतीनगरात् काश्मीरं प्रति प्रस्थास्यति, अस्मिन् वर्षे उपत्यकातः यात्रा जूनमासस्य...