September 30, 2023

Member of parliament Navneet Rana

नकली जातिप्रमाणपत्रप्रकरणे लोकसभासांसदनवनीतराणा तस्य पितुः च विरुद्धं मुम्बईन्यायालयेन ताजाः जमानतरहिताः वारंटाः जारीकृताः। पूर्वं न्यायालयेन सेप्टेम्बरमासे राणा-पितुः विरुद्धं...