September 30, 2023

Minister Piyush Goyal’s

भारत-ऑस्ट्रेलिया-देशयोः मुक्तव्यापारसम्झौतेन दशलाखं रोजगारसृजनं भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति।वाणिज्यमन्त्री पीयूषगोयलः उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः आर्थिकसहकार्यं व्यापारसम्झौतेन च वस्त्रं,...