October 4, 2023

Nanak Dev 553th Birth Anniversary

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सोमवासरे प्रथमसिखगुरुनानकदेवस्य ५५३ तमे जन्मदिवसस्य स्मरणार्थं आयोजिते कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। एषः कार्यक्रमः राष्ट्रिय अल्पसंख्यकआयोगस्य अध्यक्षस्य...