October 4, 2023

not be

नवदेहली। पुरातनदिल्लीनगरस्य ऐतिहासिकजामामस्जिदस्य केवलं बालिकानां प्रवेशः अधुना प्रतिबन्धितः अस्ति। अस्य कृते जामामस्जिदप्रशासनेन आदेशः निर्गतः, मस्जिदस्य द्वारे पट्टिका...