June 7, 2023

Order

२०१२ तमे वर्षे सामूहिकबलात्कारहत्याप्रकरणे त्रयः दोषिणः निर्दोषाः इति सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशं अरविन्दकेजरीवालनेतृत्वेन दिल्लीसर्वकारः चुनौतीं दास्यति। दिल्लीसर्वकारेण एलजी-संस्थायाः अनुरोधः...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.