passes away age

नव देहली:। श्रीलङ्कादेशस्य: दिग्गजराजनेता, देशस्य: तमिल:अल्पसंख्याकानां अभियानी च राजवरोथियामसंपन्थनस्य: ९१ वर्षे निधनं जातम्। रविवासरे राजधानी कोलम्बोनगरे: एकः...