September 30, 2023

PM himself told

गुजरातविधानसभानिर्वाचनाय केवलं कतिचन दिवसाः अवशिष्टाः सन्ति। एतादृशे परिस्थितौ भाजपानेतारः निर्वाचनप्रचारं तीव्रं कृतवन्तः। पीएम मोदी त्रिदिनानां गुजरातभ्रमणानन्तरं पुनः...